Vítajte na stránkach spoločnosti DMK Progressive Engineering s.r.o.


Tri základné piliere spoločnosti DMK Progressive Engineering s.r.o.
precíznosť, efektívnosť a spoľahlivosť.
Dodržiavaním týchto zásad sa snažíme plniť našim klientom všetky ich požiadavky.

Neváhajte a kontaktujete nás.
Radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky a vypracujeme Vám cenové ponuky.

Spoločnosť DMK Progressive Enginnering s.r.o. vznikla v roku 2013. Sídlo spoločnosti je v meste Humenné, avšak prevádzka spoločnosti bola zriadená v Prešove. Cieľom spoločnosti je úspešne sa etablovať na tuzemskom i zahraničnom trhu prostredníctovom produkcie vysokokvalitných výrobkov produkovaných v efektívnych výrobných časoch a tým presvedčiť svojich dodávateľov a odberateľov o kvalitách odrážajúcich sa v rýchlosti, presnosti a o obojstranne vyhovujúcich cenách.

    Naša spoločnosť sa snaží rásť a rozvíjať získavaním zákaziek vo forme kooperácií a subdodávok pre väčších partnerov, kedy dokážeme zabezpečiť a garantovať požadovanú kvalitu produktov s efektívnym výrobným časom a vysokou presnosťou.

    DMK Progressive Enginnering s.r.o. sa zameriava prevažne na trieskové obrábanie, kedy sme schopní prevziať réžiu nad celým výrobným procesom od prvotnej požiadavky zákazníka, cez návrh a konštrukciu, až po samotnú realizáciu výroby s exportom výrobku pre koncového odberateľa. Každý jeden výrobný proces v našej spoločnosti je dôkladne analyzovaný a optimalizovaný, aby dosahované výstupy spĺňali aj tie najprísnejšie kritéria. 

 

Naša spoločnosť sa zaoberá taktiež návrhom a výrobou jedno, alebo viacúčelových strojov, ktoré vieme prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníkov. 

(závitorezy, malé CNC stroje)  

       

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.